Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands
Fréttir Greinar & pistlar Fundargerðir Myndaalbúm Tenglar Aðildarumsókn Ráðgjöf & þjónusta
Senda á fésbók

Nordisk Dietistforening, feb 2007
16 febrúar 2007 11:55


Styremøte 16. ? 18. februar 2007 i Uppsala

Referat

 

Til stede/deltakere:

Kolbrún Einarsdóttir, Island

Berit Haglund, Finland

Anette Järvi, Sverige

Salme Portinson, Sverige

Charlotte Peersen, Norge

Ulla Finne Rasmussen, Danmark

 

1.      Referatet fra forrige møte

Følgende punkter ble korrigert:

Punkt nr. 4: I forbindelse med bookningen av hotellrom til kongressen har det vært uforutsette utgifter på 304.000 ISK, og foreningen betaler en tredjedel til kongressbyrået.

Punkt nr. 7: Det siste styremøtet holdes i Sverige i samband med kongressen.

 

2. Økonomi

Vi har fått inn medlemsavgift for 2006 fra alle medlemslandenes foreninger på totalt 41.000 SEK.

Ved utgifter til telefon refunderes et fast beløp tilsvarende 200 SEK for den som holder styremøtet.

Vi kommer tilbake til den økonomiske rapporten fra kongressen på Island på et senere styremøte.

 

3. Virksomheten 2006-2008

Møter

Det ble foreslått å avholde telefonmøter én gang i måneden frem til neste styremøte. Første telefon-møte ble bestemt til onsdag d. 18. april kl. 15.00. Anette bestiller telefon.

 

Hjemmesiden

·        Salme har bilder fra Sverige som kan brukes til hjemmesiden. Hun sender informasjon om neste kongress når dette er klart.

·        En svensk deltaker fra kongressen på Island, Kikke Lundberg, tok bilder fra kongressen som kan legges ut pa hjemmesiden. Salme tar kontakt med henne.

·        Charlotte finner linker til respektive lands utdannelsessteder og sender til Helle Vestergaard.

·        Kolla sender programbladet fra kongressen på Island, som legges ut på hjemmesiden.

 

Vedtekter

Vedtektene ble ikke drøftet på dette styremøtet. Vi har foreløpig ikke fått inn noe vedrørende utforming av vedtektene fra Ellen Svensson.

 

Annet (vararepresentantenes rolle)

1.      Vararepresentanten i det land hvor styremøtet holdes, forventes ikke å delta på styremøtet.

2.      Vararepresentanten til det land hvor neste kongress skal holdes, deltar på styremøtene bortsett fra det første, som gjerne er en oppsamling på den forrige kongressen.

3.      Vararepresentanter tilbys å delta på kongressen til redusert pris. Reduksjonen avhenger av foreningens aktuelle økonomi.

 

 

4.      Dietistaktuellt

Beskrivelse av neste Nordiske Dietistdager i Sverige

Informasjon om neste kongress oversettes til henholdsvis dansk, norsk, finsk og islandsk og sendes repektive lands forenings medlemsblad. Ordet annonse unnlates. Ellers risikerer vi å måtte betale for informasjonen på linje med en kommersiell annonse.

 

Stipendium

Pirjo Nurmi har brukt sitt stipendium. Berit ber Pirjo skrive en artikkel på svensk som sendes til Dietistaktuellt.

 

Dietistmedlemsblad i de Nordiske landene

Kostnad på abonnement for det enkelte lands tidsskrift:

Dietistaktuellt (Sverige)                   295 SEK

Diætisten    (Danmark)                                585 DKK pluss moms

Norsk tidsskrift for ernæring (Norge)          350 NOK

Bolus (Finland)                               30 euro per år (kontinuerlig)

34 euro (for en viss tid)

 

Det foreslås at linker legges inn på hjemmesiden til de respektive lands foreninger, hvor det fremkommer hva det vil koste å abonnere på medlemsbladet som utlending.

I Finland sendes medlemsbladet ut sammen med det finske medlemsbladet. Opplysninger om kostnadene for utsendelse i de andre nordiske landene var ikke innhentet.

Alle tar kontakt med sitt lands forenings vedr. interesse for fortsatt å abonnere på Dietistaktuellt, samt undersøker om styremedlemmene i Nordisk Dietistforening kan få medlemsbladet i hvert av de andre nordiske landene tilsendt.

 

5.      Planlegging av de Nordiske Dietistdagene i Sverige 2008

Tidspunkt

I utgangspunktet foreslås 10. ? 12. april 2008 som tidspunkt, men det holdes åpent i forhold til om det blir onsdag ? fredag  eller torsdag ? lørdag.

 

Sted

Av flere alternativer i Skåne, samt Uppsala, falt valget på Uppsala som sted for neste kongress.

 

Kongressbyråets oppgaver

Påmelding via nettet, registrere og ta imot deltakere og foredragsholdere; forslag til og kontakt med hotel, samt booke hotel, overnatting og reise for foredragsholdere; bestille spisesteder        f. eks. til festmiddag, sightseeing, transport etc.; navneskilt, noe til å oppbevare papirer og reklame i; ta seg av alt som har med penger å gjøre, lage budsjett, ta inn sponsormidlene, oppgjør for pengene, blomster etc. Anette tar kontakt med ulike kongressbyrå, og innhenter prisforslag. Uppsala Akademi Konference er et mulig alternativ.

 

Konferanselokaler

Aktuelle konferanselokaler som Uppsala Koncert- og Kongress Hus med gangavstand til alle hotell, Eklunds Hof ved Akademiska sjukhuset, hvor deltakerne kan bo, samt Slottet som mulig sted for festmiddag, ble drøftet, og styremedlemmene ble kjørt rundt til de ulike stedene for å få et visst inntrykk.

Et foreløpig program ble satt opp med forslag om følgende emner fordelt på de enkelte dager:

 

Dag 1

 • De evidensbaserte europeiske kostråd for diabetikere (Jim Mann)
 • Forebyggelse av diabetes (Jaana Lindström: finske studier)
 • Handlingsplaner for gode kostvaner og forebyggelse av livsstilssykdommer som overvekt (Inga Thórsdóttir, Wulf Becker, Keld Hermansen, Jan I. Pedersen)
 • Dietistens rolle (moderator for diskusjonen: Jim Mann)

 

Generalforsamling

 

Dag 2

 • Nutrigenomic: gener og ernæring, personalised nutrition
 • Ernæring og fysisk aktivitet (Mikael Fagelholm)
 • Dietistens utdannelse, yrkesrolle, motivasjon, redskaper, teamarbeid, etikk

o       Cases som utgangspunkt for foredrag (f. eks. jernmangel, kopperforgiftning, hyper-insulinemi, gastroparese kost: Eva Olausson)

o       Ulike måter å arbeide som dietist på, dietister som arbeider utradisjonelt eller innenfor nye områder, privat praksis

o       Konflikter på jobben, samarbeide med andre yrkesgrupper

o       Etik/psykologi: finne et psykologisk/etisk tema og en god foredragsholder

-         hvor går grensen mellom den profesjonelle og den private rolle i forhold til livsførsel/rollemodell)

-         juridisk ansvar ved feil behandling for dietister

 

Workshops

 

Presymposium (Dag 0)

Barn

 • Kost under svangeskapet og barnets risiko for å utvikle livsstilssykdommer senere i livet
 • Immunologiske faktorer i brystmelk (Lars Hansson, Gøteborg)
 • Melkeanbefalinger til små barn (Kim Fleisher Mikaelsen, København)
 • Individuell berikelse av brystmelk (Stafan Polberget, Lund)
 • Mor og barn studien i Norge (Brit Lande eller andre)
 • Barn og overvekt (Paulina Nowicka), barn i 4-års alderen (Malin Garemo)

 

Prebiotica/probiotica

 • Mage-tarm, allergier
 • Vektutvikling, forskjell på tynne og overvektiges tarmflora (Seppo Salminen)

 

Alle tenker på aktuelle foredragsholdere fra sitt land til foreslåtte emner.

 

Økonomi - sponsorer

Anette og Salme utformer et forslag til sponsorbrev. Den ernæringsansvarlige i Norden for de enkelte firma kontaktes.

 

Posters og frie foredrag

Posters og frie foredrag annonseres. Posters er ikke nødvendigvis kun vitenskapelige posters, men kan også være posters om prosjekter e.l. dietister har deltatt i til inspirasjon for deltakerne på kongressen.

 

En lokal arbeidsgruppe sammensettes til planlegging av neste kongress.

 

6. Nordisk stipendium för dietister

Det er ennå uavklart i forhold til Helle Vestergaards kontakt med Fresenius Kabi om hvorvidt de tidligere og nye stipendievinnerne er blitt informert.

 

7. Andre emner

Adresselisten til Nordisk Dietistforenings styremedlemmer ajourføres.

 

 

 

Charlotte Peersen                                       Berit Haglund

sekretær                                                     justeringsmann

 

 

 

Referatet er justert og finnes undertegnet hos sekretæren.

 


MNÍ | Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands | Pósthólf 8941 | 128 Reykjavík | Sími 863 6681 | Netfang: mni[at]mni.is
Vefur MNÍ byggir á D10 Vefbúnaði. Íslenskt hugvit fyrir íslensk félagasamtök.